BLOG

Helicopter Functions

History of Helicopters

İstanbul Tarihi Yarımada Turu

8500 yıllık geçmişi ile 3 imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul. İstanbul, Roma gibi 7 tepe üzerine kurulmuş fakat bu tepeler bugün bildiğimiz tepeler değil